Hipnosi - Psicologa Calella

Hipnosi

Hipnosi clínica: La hipnosi no és una forma de teràpia, sino un mètode que facilita i ajuda a la teràpia. Tampoc serveix per a tot ni per a totes les persones. És útil sobretot en casos d'ansietat i fòbies. Com definir de manera consensuada la hipnosi clínica és complexe, passo a transcriure la definició compartida per autors de diferents postures teòriques que ha proposat l'APA ( American Psychological Association ), acceptada per les principals associacions d'hipnosi de tot el món i conté els següents postulats :

  1. La hipnosi és un procediment en el qual un especialista suggereix a una persona que experimenti canvis en les seves sensacions, percepcions, pensament o conducta.
  2. El context hipnòtic sol establir un mètode o procés de inducció, que sol suggerir calma, relaxació i benestar i donar instruccions de pensar o imaginar experiències agradables.
  3. La major part de la gent diu que l'experiència hipnòtica és molt agradable.
  4. Algunes persones responen molt a les suggestions hipnòtiques i d'altres no.
  5. Les persones hipnotitzades NO perden el control i són conscients en tot moment de qui són i d'on estan.
  6. La hipnosi no és una forma de teràpia, sinó un mètode que facilita i ajuda a la teràpia. És necessari un professional de la psicologia o la medicina per utilitzar-la.
  7. Les aplicacions de la hipnosi són molt amples, però s'ha d'aplicar amb prudència, doncs no és útil en tots els casos.
Algunes de les preguntes més freqüents que la gent planteja sobre la hipnosi són les següents, a les que intentem respondre:

1. Tot el món pot ser hipnotitzat?
Si entenem la hipnosi com un estat focalitzat d'atenció, la resposta és sí. Si entenem que tot el món pot arribar a un estat d'hipnosi profunda amb una suggestionabilitat total, la resposta seria no. No tothom té el mateix grau de suggestibilitat i això depèn de moltes variables. Ara bé, la majoria de persones pot assolir un nivell d'hipnosi suficient per a treballar a teràpia.

2. Algú es pot quedar adormit i no despertar?
Això és absolutament impossible. Si per algun motiu l'hipnotitzador desapareixés, el subjecte sortiria tot sol de la situació hipnòtica.

3. La hipnosi té contraindicacions?
La hipnosi no és aconsellable de en persones amb trastorns de tipus psicòtic, ja que podríem agreujar la seva problemàtica. Tampoc és recomanable en persones que pateixin d'epilèpsia.

4. L'hipnotitzador té algun poder especial?
Rotundament NO. L'hipnotitzador és una persona formada en uns coneixements i unes tècniques determinades. El món de l'espectacle ha creat malauradament una aura de misteri al voltant d'aquestes tècniques, però realment no hi ha misteri de cap tipus

5. Ens poden obligar a fer coses que no volem sota la hipnosi?
Ningú pot obligar a fer res que no vulgui a una persona hipnotitzada, ja que aquesta sempre tindrà el control de la seva voluntat, tot i que pot percebre les seves accions com involuntàries. En els espectacles d' hipnosi les persones de manera més o menys conscient ja accedeixen a col.laborar a l'espectacle, i les expectatives que ténen de fer coses "involuntàries" i "divertides" es compleixen.

6. Ens podem hipnotitzar a nosaltres mateixos?
L'autohipnosi realment és possible i necessària quan es planteja utilitzar la hipnosi a la teràpia. Realment és molt senzill entrar en autohipnosi.

Serveis


Adults

Psicodiagnòstic, Psicoteràpia individual i de parella.

Saber més

Nens i Joves

Psicodiagnòstic, Psicoteràpia. treball familiar

Saber més

Tallers

Relaxació, Mindfulness, Autohipnosi, somnis..

Saber més

Mediateca

Articles, Podcasts, videos,..

Veure