Psicologia Clinica - Psicologa Maresme

Psicologia Clínica

La psicologia clínica és la branca de la psicologia encarregada d'investigar i tractar tot allò relacionat amb la salut mental i la conducta de les persones. El seu objectiu és el d'ajudar l'individu a recuperar el seu propi equilibri psíquic evitant el malestar i el patiment.
Actualment la psicologia clínica està reconeguda com a especialitat a aconseguir després de la llicenciatura o del grau actual a través del PIR, Psicòleg Intern Resident.
El psicòleg clínic és doncs, aquell que a més de psicòleg té l'especialitat clínica i que està capacitat per fer un diagnòstic i elaborar un tractament adequat per un problema de salut mental i/o conductual.
Les funcions del Psicòleg Clínic i de la Salut són variades.
Referint-me bàsicament a les que la majoria de psicòlegs realitzem a les consultes provades, podríem resumir-les en els següents punts:

  Avaluació
 • Consisteix en la reunió d'informació relativa als repertoris conductuals, el funcionament cognitiu i l'estat emocional de les persones amb l'objectiu d'obtenir un diagnòstic , escollir unes eines de treball, plantejar un tractament determinat, obtenir un perfil psicològic de la persona,..
  En general, se solen utilitzar tests de diversos tipus i entrevistes.
  Diagnòstic
 • Consisteix en identificar i nominar el problema de la persona en l'àmbit cognitiu, comportamental, o emocional. Entendre quines són les circumstàncies del pacient tant particulars com de l'entorn i determinar la millor manera de poder-lo ajudar.
  Tractament
 • A partir de la valoració i el diagnòstic ja podem comprendre la millor manera d'ajudar al pacient. Potser li proposem un treball psicoterapèutic per tal de conèixer-se millor a si mateix i a aquells factors personals que l'impedeixen sentir-se bé, per tal de modificar-los, reinterpretar-los i buscar els canvis necessaris.
 • Potser sigui necessari una orientació o assessorament puntual.
 • És bàsic i importantíssim que s'estableixi una bona relació terapeuta-pacient. La persona s'ha de sentir acollida, escoltada i acceptada, en cap cas jutjada ni recriminada.
 • La durada del tractament és personal i depèn de cada cas. Podem parlar d'unes poques sessions o d'un tractament llarg.
  Assessorament i orientació
 • En segons quins casos el treball a realitzar passarà per una orientació i assessorament orientat a alguna situació concreta que desborda i altera el funcionament normatiu de la persona que consulta.
 • També es pot procedir si s'escau a orientar i assessorar a d'altres professionals i/o famílies sobre la millor actitud a prendre davant l'alteració o trastorn de la persona afectada.
El psicòleg clínic ha de procurar estar en constant formació i posar-se al dia de les innovacions i recerques en torn de la psicologia clínica per tal de poder oferir el millor servei als seus pacients.

Serveis


Adults

Psicodiagnòstic, Psicoteràpia individual i de parella.

Saber més

Nens i Joves

Psicodiagnòstic, Psicoteràpia. treball familiar

Saber més

Tallers

Relaxació, Mindfulness, Autohipnosi, somnis..

Saber més

Mediateca

Articles, Podcasts, videos,..

Veure